Trajnim si te Eksportojme ne Europe
Trainings

Trajnim si te Eksportojme ne Europe

Qëllimi i trajnimit: Për të përgatitur pjesëmarrësit me njohuritë, aftësitë dhe kornizat strategjike të nevojshme për të hyrë dhe lundruar...
Read More
Organizimi i detyrave ditore
Business Management Logistics

Organizimi i detyrave ditore

Për të mbajtur të shkruar detyrat ditore me efikasitet dhe për të siguruar qëndrueshmëri, mund të përdorni një sistemi organizativ...
Read More
Fillimi i biznesit – Loja e jetës
Business Management

Fillimi i biznesit – Loja e jetës

Fillimi i një biznesi është një sfidë emocionuese dhe e mbushur me shumë elementë të ndryshëm. Këtu janë disa hapa...
Read More
Pse janë të rëndësishme trajnimet e stafit në një organizatë?
Trainings

Pse janë të rëndësishme trajnimet e stafit në një organizatë?

Trajnimi i stafit nuk është vetëm një shpenzim, por një investim në kapitalin njerëzor të organizatës. Në një periudhë kur...
Read More
Navigating the Future: The Digitalization of Retail
Digital Transformation Retail

Navigating the Future: The Digitalization of Retail

The retail landscape is undergoing a profound transformation, propelled by the relentless march of technology. Digitalization has become the cornerstone...
Read More
Understanding the Synergy: Logistics and Supply Chain Management
Logistics

Understanding the Synergy: Logistics and Supply Chain Management

The seamless movement of goods from manufacturers to end-users is a complex dance orchestrated by the intertwined disciplines of logistics...
Read More
SHISNI SI NJË EKSPERT ME 2 HAPA TË THJESHTË
Business Management

SHISNI SI NJË EKSPERT ME 2 HAPA TË THJESHTË

A e dini se vetëm 5% e punonjësve të shitjes bëjnë pjesë në grupin e shitësve të suksesshëm, ndërsa 95%...
Read More
Logistics, Management and Operation
Logistics

Logistics, Management and Operation

Training Course in Hotel Emerald Prishtina on 16,17 and 18th of January 2024 The Institute of Supply Chain Management (IoSCM)...
Read More
Business Management

The Crucial Role of Employee Training in Today’s Workplace

In the fast-paced and ever-evolving landscape of today's business world, the importance of employee training cannot be overstated. As organizations...
Read More